top of page

Coimbra

Numero Giocatori: 4

Durata Partita: 2h00'

VINCITORE: Anna

II°: Gaspy

III°: Simone
IV°: Simone
V°: XXXXXXXXXXX

bottom of page