top of page

Yokohama

Numero Giocatori: 4

Durata Partita: 2h30'

VINCITORE: Simone

II°: Marco

III°: Gaspy
IV°: Chiara
V°: XXXXXX

bottom of page